ZZ-2018005 农机维修赛项规程

 
 ZZ-2018008 建筑CAD赛项规程
 
 ZZ-2018009 建筑智能化系统安装与调试赛项规程
 
 ZZ-2018010 工程测量赛项规程
 
 ZZ-2018014 机器人技术应用赛项规程
 
 ZZ-2018017 液压与气动系统装调与维护赛项规程
 
 ZZ-2018020 零部件测绘与CAD成图技术赛项规程
 
 ZZ-2018021 机电一体化设备组装与调试赛项规程
 
 ZZ-2018028 数控综合应用技术赛项规程
 
 ZZ-2018030 现代模具制造技术·注塑模具技术赛项规程
 
 ZZ-2018031 电梯维修保养赛项规程
 
 ZZ-2018035 焊接技术赛项规程
 
 ZZ-2018039 制冷与空调设备组装与调试赛项规程
 
 ZZ-2018045 工业分析与检验赛项规程
 
 ZZ-2018048 汽车运用与维修赛项规程

上一页 1 2 下一页

返回顶部↑